Imelda Marcos

Foto: MANILA - Imelda Marcos, de gewezen first lady van de Filippijnen, werd gisteren tijdens een open-luchtmis in de hoofdstad Manila omstuwd door aanhangers. De mis, die werd bijgewoond door zesduizend Marcos-supporters, draaide uit op een politieke betoging. Een kamer van het Hooggerechtshof bekrachtigde vorige week het vonnis van een lagere rechtbank die Marcos in 1993 had veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaar wegens overtreding van de anti-corruptiewet.

De 68-jarige weduwe van ex-dictator Ferdinand Marcos zei tegen de menigte bewonderaars dat zei het slachtoffer is van vervolging en dat alleen hun liefde haar op de been houdt. De opdringende 'loyalisten' omhelsden Marcos, overlaadden haar met kussen en trokken aan haar jurk. Tijdens de dienst werden vlugschriften verspreid waarin Marcos wordt opgeroepen zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van 11 mei. Zij deed in 1992 een mislukte gooi naar het hoogste ambt. Haar advocaten hebben gevraagd om herziening van het vonnis. Als de kamer die haar veroordeling bekrachtigde bij zijn oordeel blijft, kan Marcos zich nog wenden tot het voltallige Hooggerechtshof. Levert dat niets op, dan kan alleen een presidentieel gratiebesluit haar vrijwaren voor gevangenisstraf.

(Reuters)