FOREIGN AFFAIRS

Veel voorstanders van uitbreiding van de NAVO gaan er vanuit dat de belofte van wederzijdse bijstand in geval van militaire agressie, zoals die vervat is in artikel 5 van het Noord-Atlantische verdrag, nooit zal hoeven te worden waargemaakt. De vooronderstelling waarvan zij uitgaan is dat een Russische dreiging illusoir is geworden.

Ze zijn dan ook van oordeel dat uitbreiding van de NAVO dan ook niet veel hoeft te kosten. Amos Perlmutter en Ted Galen Carpenter schrijven in het Amerikaanse tijdschrift Foreign Affairs dat dit “geen strategie is, maar een zorgwekkend geval van zelfbedrog dat de Verenigde Staten uiteindelijk meer dan dollars en centen kan gaan kosten”. Zij vinden de diverse kostenplaatjes van de uitbreiding veel te optimistisch en gekleurd door 'wishful thinking'. West-Europa is momenteel niet in staat veel bij te dragen. De financiële last van de geloofwaardigheid van de NAVO komt vooral op de schouders van de Amerikanen terecht.

Raising Cain (Brian De Palma, 1992, VS). John Lithgow speelt de rol van zijn leven als zorgzame kinderpsycholoog met meerdere, kwalijke persoonlijkheden in onbehouwen thriller van Hitchcock-adept De Palma. Flauwe ontknoping. Ook al met Lolita Davidovich. RTL5, 20.30-22.20u., onderbroken door reclame.