...EN DE HOOP SCHEFFER WIL EERST KIEZERS

De Hoop Scheffer was wel aanwezig, maar vooral om zijn jonge partijgenoten op te roepen tot eensgezindheid. “Niemand zal mij in de stress zien schieten van kritiek of debat, maar we zijn wel allemaal christen-democraten”, zo hield hij zijn gehoor voor. “We hebben een programma waarmee wij - ik zeg nadrukkelijk wij - eensgezind naar de kiezer gaan. Als je niet dezelfde boodschap uitdraagt kun je het als partij wel vergeten.”

Het regelen van ministeries vond de CDA-leider weliswaar “leuk, maar laten we eerst de kiezers regelen op 6 mei”. Wat dat 'leuk' betreft was De Hoop Scheffer echter niet te beroerd om zichzelf te spelen in een soap, waarin hij in de denkbeeldige huiskamer van Wim Mateman werd lastiggevallen door een opdringerige stagiaire terwijl Mateman zelf met partijvoorzitter Helgers zat te bellen. “Maar politiek is geen soap”, onderstreepte hij meteen nadat hij uit zijn rol was bevrijd.

De Hoop Scheffer weet al langer dat Confrontatie met de toekomst een netwerk is dat hij - leuk of niet - serieus heeft te nemen. Vorig jaar stelde de vernieuwingsbeweging, zoals de dertigers zichzelf aanduiden, een alternatieve kandidatenlijst voor de Tweede Kamer op. Partijvoorzitter Helgers beriep zich er herhaaldelijk op toen hij de bezem haalde door de echte kandidatenlijst. Verscheidene van de genoemde jongeren kregen ook een plek van Helgers. Zij het dat de initiatiefnemers, Ad Koppejan en Lucas Bolsius, op zo goed als onverkiesbare plaatsen zijn gezet. De nummer één van de Confrontatie-lijst, de 35-jarige Ank Bijleveld die nu dus tot schaduw-minister van gezinszaken is gekroond, werd weliswaar direct na De Hoop Scheffer op plaats twee gezet, maar zij zat al in de fractie.

Natuurlijk werd zaterdag een parallel getrokken met het enige echte schaduwkabinet dat Nederland ooit heeft gekend, dat van Joop den Uyl in 1971. Ook toen werd er lacherig gereageerd. Ook toen leken de partijen die het schaduwkabinet vormden, PvdA, D66 en PPR, ver van regeringsmacht verwijderd. Maar in 1973 werd het kabinet-Den Uyl een feit en mochten schaduwbewindslieden als Van der Stoel en Brinkhorst het echt gaan proberen.

Of moet de parallel juist worden getrokken met het (nooit gevormde) tweede kabinet Den Uyl? Je kon het zaterdag bijna horen zeggen: dat kabinet-De Hoop Scheffer, dat komt er toch.