DIE ZEIT

In een krampachtige poging lezers vast te houden, verschijnt het Duitse weekblad Die Zeit vanaf deze week met grotere koppen, grotere letters, kortere stukken, meer foto's, en een uitvoerige, paginagrote inhoudsopgave. Alleen de onderwerpen zijn nog degelijk als vanouds - al zullen de vier pagina's die aan Clinton worden besteed met meer smaak verorberd worden dan de vaak nogal voorspelbare bijdragen over de Duitse impasse.

Hoe lang nog? vraagt Christoph Bertram zich naast een opzichtige afbeelding van een wenend vrijheidsbeeld af. De moeilijkheden waarin president Clinton dezer dagen is terechtgekomen wijt hij, opvallend genoeg, niet aan een oprukkende preutsheid, maar aan de toegenomen 'verrechterlijking' van de Amerikaanse maatschappij. Zelfs het seksuele leven is hier al een lucratief onderwerp voor juristen geworden.

In zijn stuk (geschreven na The State of the Union) houdt Bertram serieus rekening met het terugtreden van Clinton. De president kan zich volgens hem nooit meer onttrekken aan het idee aangeschoten wild te zijn. Zijn vertrek zou voor het land een 'bevrijdingsslag' kunnen zijn omdat vice-president Al Gore de problemen veel beter aan zal kunnen. Volgens het blad is hij energiek en dynamisch. Een vice-president zoals Amerika in jaren niet gehad heeft.