Crisis Azië kost banken 20 mld dollar

LONDEN, 2 FEBR. De Europese banken kunnen tot 20 miljard dollar verliezen op de leningen die ze in Azië hebben uitstaan. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard & Poor's heeft dit berekend aan de hand van gegevens van banken die leningen hebben verstrekt aan de vier zwaarst getroffen landen Zuid-Korea, Thailand, Indonesië en Maleisië.

De Europese bankleningen aan die landen bedragen 110 miljard à 130 miljard dollar. Een twintigtal banken heeft daarvan ongeveer 90 procent verstrekt en een groot deel van die leningen kan waarschijnlijk niet meer worden geïnd.

Standard & Poor's gaat ervan uit dat 30 procent van de leningen aan Thailand en 50 procent van de leningen aan Indonesië dit jaar moet worden afgeschreven.Echt gedetailleerde gegevens van de banken zijn er niet, maar een bank als Deutsche Bank, de grootste van Duitsland, liet kort geleden weten 1,4 miljard dollar te zullen reserveren voor verliezen op leningen aan Azië.

Niet alleen leningen berokkenen de banken schade. Ook de effecten- en obligatiehandel kan uitmonden in verlies, zoals de Zwitserse bank UBS vorige week meldde. Standard & Poor's meent dat het resultaat voor belastingen van de banken die het meeste geld hebben uitstaan in Azië dit jaar 75 procent kan dalen. Zorgwekkend vindt het bureau dat niet, omdat de Europese banken stevig genoeg in hun schoenen staan om de gevolgen op te vangen.

Naar aanleiding van de financiële crisis in Azië heeft topman Michel Camdessus van het internationaal Monetair Fonds (IMF) voorgesteld dat regeringen en centrale banken meer openheid bieden over het financiële reilen en zeilen in hun land. Camdessus pleit in een interview in het Duitse weekblad Der Spiegel ervoor dat centrale banken in alle openbaarheid waarschuwen wanneer commerciële banken in hun land riskante leningen verstrekken of de schulden van bedrijven een zorgwekkend niveau bereiken.

Met zijn uitlatingen tracht hij het IMF te verdedigen tegen verwijten dat het de problemen niet zag aankomen. Volgens Camdessus heeft het fonds Thailand twee jaar geleden al gewaarschuwd. “Zuid-Korea, Indonesië en Thailand hebben ons zelfs verboden onze rapporten te publiceren. We moeten ze overtuigen deze rapporten zelf openbaar te maken.”

De door de crisis getroffen landen hebben “veel te laat het IMF om hulp gevraagd” en daardoor de problemen verergerd, meent Camdessus verder.

De onrust in Azië zorgt overigens voor een lagere groei van de wereldeconomie. Deze verwachting sprak Wereldbank-econoom P. Bottelier vandaag uit. De groei in dit jaar zal met ongeveer 0,5 procentpunt tot 2,6 procent dalen. In Azië zelf valt de groei nog lager uit. Bottelier tekende aan dat het om voorlopige cijfers gaat. De definitieve gegevens worden in maart gepresenteerd. (ANP)