Betogingen op komst in 100 steden; Duitsers in protest tegen werkloosheid

BONN, 2 FEBR. De vonk van de Franse protesten slaat nu ook op Duitsland over. De Bondsrepubliek staat een golf van sociale onrust te wachten nu de werkloosheid deze week naar schatting een record van 4,8 miljoen dreigt te bereiken.

Werklozenorganisaties hebben voor donderdag 5 februari in tweehonderd steden demonstraties aangekondigd, die ze maandelijks willen voorzetten tot de Bondsdagverkiezingen in september.

Donderdag is als actiedag uitgekozen, omdat de Bundesanstalt für Arbeit (de overkoepelende organisatie van alle arbeidsbureaus) dan de nieuwe werkloosheidscijfers bekendmaakt. De vakcentrale DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) houdt rekening met een stijging van de werkloosheid in januari met ten minste 300.000 vergeleken met december. Daarmee zou de werkloosheid stijgen tot 4,8 miljoen, een naoorlogs record. Sommige experts sluiten een stijging van de werkloosheid tot 5 miljoen in de komende maanden niet meer uit. Hoewel de Duitse economie groeit (mogelijk met 3 procent dit jaar), neemt de werkloosheid maandelijks toe.

Topeconoom Herbert Siebert waarschuwt ertegen van een 'keerpunt' op de arbeidsmarkt te spreken, zoals minister Günter Rexrodt van Economische Zaken onder meer doet. De economische groei hoeft maar enigszins terug te lopen onder invloed van de Aziatische crisis, of de toch al hoge werkloosheid stijgt opnieuw. Een stijging tot 5 miljoen is dan niet uit te sluiten, aldus Siebert. Ook Bernhard Jagoda, directeur van de landelijke arbeidsbureaus, ziet vooralsnog geen signalen voor een omslag op de arbeidsmarkt.

De landelijke protestacties op donderdag zijn het initiatief van de Werklozenorganisatie in Bielefeld, die de grote overkoepelende vakcentrale DGB achter de acties heeft weten te scharen.

De werklozen willen arbeidsbureaus bezetten, in gaarkeukens het 'Kohl-één-pans-gerecht' aanbieden en picknicks organiseren.

Klaus Grehn, voorzitter van de Duitse bond van werklozen, zei te hopen dat de Duitse acties, in tegenstelling tot de Franse, een vreedzaam karakter zullen hebben. Volgens een opiniepeiling van het Forsa-instituut, dat aan de oppositionele SPD is gelieerd, zouden maximaal drie miljoen werklozen tot protesten bereid zijn. Maar volgens de werklozenorganisaties zelf is dit cijfer niet realistisch. Duitse werklozen hebben meer remmingen dan Fransen om de straat op te gaan uit vrees als 'lui' te worden bestempeld.

Massale demonstraties door werklozen komen de regering van bondskanselier Helmut Kohl in dit verkiezingsjaar uiterst ongelegen. Woensdag beraadt het kabinet zich over mogelijke nieuwe maatregelen om banen te scheppen. Het belangrijkste recept, het plan voor een grote belastingverlaging, is voorlopig onbruikbaar, omdat de SPD dit voorstel vorig jaar in de Bondsraad blokkeerde.