'Wet privacy Italië verkleint risico scheiding'

ROME, 31 JAN. Met als argument dat overspel geen zaak voor de politie is, heeft een Italiaanse senator een wetswijziging voorgesteld om te voorkomen dat de foto's die een boete wegens te hard rijden moeten staven, naar het huisadres van de betrokkene worden gestuurd.

Senator Antonino Russo vindt dat dit in strijd is met de privacy. Hij stelt voor dat alleen de boete wordt opgestuurd en dat de foto als bewijsmateriaal ter inzage blijft liggen op het politiebureau. Op die manier wil hij voorkomen dat hardrijders een groter risico lopen op echtscheiding.

Een mede-senator, wiens naam geheim is gebleven, heeft kort geleden een foto thuis gekregen waarop behalve datum, tijd en snelheid ook te zien was dat er een aantrekkelijke dame naast hem zat die niet zijn echtgenote was en geen collega van het werk. De boete werd thuis bezorgd en de envelop is opengemaakt door zijn vrouw.

Stefano Rodotà, de onlangs benoemde Garante voor de privacy, een soort ombudsman met grote bevoegdheden die erop moet toezien dat de pas ingevoerde wet op de privacy wordt nageleefd, zei dat Russo een serieus probleem heeft aangestipt. Rodotà steunde het voorstel om de foto op het politiebureau te laten liggen. “Dat is een aanvaardbare oplossing. Vaststellen van overtreding van verkeersregels mag niet veranderen in schending van de privacy.”

De voorgestelde wetswijziging past in het recht op overspel dat sommige Italianen voor zichzelf claimen. Daarom begrijpen veel Italianen de opwinding over Clinton niet. “Het gaat uiteindelijk maar om een slippertje en een vergevelijk en bijna verplicht leugentje”, schreef de Corriere della Sera onlangs. “Wie zou het niet hebben gedaan?”