Voorbeeldwerking

De groeiende reeks incidenten - de zaak-Tjoelker, Brinkman, beursfraude, Oosterparkbuurt, de zaak-Steenhuis het kort geding van de PG tegen de ministers - en de wijze waarop de betrokkenen daarop reageren, benauwen mij. Uit de verslagen over de zaak-Steenhuis blijkt dat zij zich bij voorkeur verschuilen achter procedures en, niet ongebruikelijk in bepaalde kringen, ziekmeldingen.

Zelden tref ik nog iets aan van: dat had ik beter niet kunnen doen en ik zal het ook nooit meer doen. Vooral wanneer het gaat om politieke ambtsdragers en overheidsdienaren die geacht worden het algemeen belang te dienen mis ik een houding die dat uitstraalt.

De oorzaak moet voor een deel in de organisatie van onze samenleving liggen. De opeenstapeling van functies en belangen kan alleen maar leiden tot het verheffen van het eigen belang tot het algemeen belang. Wanneer er in onze maatschappij geen krachten meer zijn die zich hier tegen verzetten en het zelfcorrigerend vermogen tot nul is gedaald moeten we ons grote zorgen gaan maken. Dan is van voorbeeldwerking van bovenaf geen sprake meer en komt de verloedering wel heel dichtbij.

Ik vond de reactie van premier Kok op het (voorgenomen) kort geding dat de PG's wilden aanspannen tegen de minister van Justitie daarom een verademing en hoop dat die reactie richtingbepalend zal zijn voor haar handelen in deze en soortgelijke zaken.