Peter Diamand

Kasper Jansen stelt in zijn necrologie over Peter Diamand (17 januari) dat deze in 1933 Duitsland ontvluchtte (overigens niet na de 'Kristallnacht', november 1938), tijdens de oorlog in het kamp Westerbork terecht kwam en daaruit vervolgens ontsnapte.

Dat laatste is bezijden de waarheid en Diamand zelf zou dat zeker te veel eer hebben gevonden. Hij ontsnapte namelijk niet, maar werd uit het kamp vrijgelaten. De kampcommandant, Gemmecker, riep hem op een dag bij zich, vriendelijk, wilde hij misschien wat roken? Daarna kwam de aap uit de mouw: Diamands aanwezigheid in het kamp had op een vergissing berust. Dus mocht hij naar huis. Maar, voegde de commandant er aan toe, zijn bagage kon hij rustig in het kamp laten staan, dat bespaarde hem tweemaal sjouwen. Want binnenkort kwam hij toch weer terug. Diamand is toen, eenmaal in Amsterdam, meteen ondergedoken.

    • Pauline Micheels