Overboeking gaat airlines geld kosten

BRUSSEL, 31 JAN. De Europese Commissie wil dat bij check-in balies op vliegvelden duidelijk wordt vermeld dat passagiers die wegens overboeking niet met een vlucht meekunnen recht hebben op een vergoeding.

Deze vergoeding moet ter plaatse in contanten worden betaald. De Commissie heeft voorgesteld om de huidige regelgeving in deze zin aan te passen. Sinds 1991 hebben in de Europese Unie passagiers die niet met de vlucht mee kunnen waarvoor zij hebben geboekt, recht op een vergoeding. Maar veel passagiers kennen dit recht niet. Luchtvaartmaatschappijen betalen de vergoeding ook dikwijls niet of onvolledig. De Commissie vindt dat de rechtspositie van de luchtvaartpassagiers moet worden versterkt.

De Commissie stelt tevens voor om de sinds 1991 bestaande vergoeding te verhogen. Als de EU-ministers van Transport akkoord gaan krijgt een passagier die over een ticket of voucher beschikt voor vertrek vanaf een vliegveld binnen de EU bij overboeking voortaan een kontante vergoeding van 185 ecu (ruim 410 gulden) als het gaat om een vlucht van minder dan 3500 kilometer. Passagiers die een reservering hebben voor een vlucht van meer dan 3500 kilometer en wegens overboeking niet mee kunnen kunnen kontant 370 ecu (ruim 820 gulden) bij de check-in balie opeisen. De uitbetaling van de vergoeding moet gebeuren door de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert.

“Een andere verandering is de consument. Informatie-technologie maakt de consument weer homogeen. In China kijken mensen televisie, mobiele telefoons werken overal en we zitten allemaal aan het Internet. In de jaren vijftig, bij mijn ouders in Friesland, hadden we alleen een radio en een 78-toerengrammofoon, maar die werkten niet zo goed. Daarom zaten we de hele avond aan tafel, we deden woordspelletjes. Het was een interactieve omgeving. Daarna, door de komst van de televisie en bioscoop, werden we passief. We draaiden het knopje om en luisterden. Opvallend genoeg keren we nu weer terug naar een interactieve wereld. Daarin loopt de Verenigde Staten een paar jaar voor op de rest van de wereld.