Onrust dreigt in haven; Sanering van havenpool afgewezen

ROTTERDAM, 31 JAN. Er dreigt opnieuw arbeidsonrust in de haven van Rotterdam. De reden vormt de massale afwijzing door de leden van de Vervoersbond FNV van de plannen om de Rotterdamse havenpool SHB te reorganiseren. Bij de arbeidspool werken momenteel ruim 900 mensen.

Afgelopen december bereikten de vakbonden en directie van de SHB een akkoord over reorganisatie van de arbeidspool. Maar de onderhandelaars van de vakbond zijn door het merendeel van hun achterban hardhandig teruggefloten. Van de leden van de Vervoersbond FNV stemden 500 tegen en 48 voor het reorganisatieplan van SHB-directeur Jan Schermer dat per 1 maart had moeten worden ingevoerd om van de havenpool weer een gezond bedrijf te maken. Het afgelopen jaar heeft de Rotterdamse havenpool SHB een verlies geleden van 10 miljoen gulden.

Ook de jaren daarvoor was de havenpool - waaruit havenbedrijven in piektijden werknemers kunnen betrekken - noodlijdend, maar de verliezen werden grotendeels gedekt door een bijdrage van het ministerie van Sociale Zaken. Rotterdam kreeg van het ministerie 39,5 miljoen gulden. Een bedrag dat de afgelopen jaren grotendeels is opgegaan aan de reorganisatie van de havenpool die door de verregaande automatisering van het werk in de Rotterdamse haven steeds verder moest worden ingekrompen.

Om niet met een faillissement van de havenpool te worden geconfronteerd besloot directeur Schermer tot een rigoureuze reorganisatie waarbij in hoofdlijnen werd overeengekomen dat de havenpoolers in de nieuwe opzet 4,5 dag in de week zouden gaan werken en 1,5 dag oproepbaar zouden zijn. Daarvoor moesten zij 7,5 procent loon inleveren.

Volgens directeur Schermer is er “een heel bedreigende situatie ontstaan” nu de achterban van de Vervoersbond FNV die plannen heeft afgewezen. “De kans die er was om de onderneming naar de toekomst te brengen, heeft het personeel laten liggen.”

Schermer wil zo snel mogelijk de raad van commissarissen en de aandeelhouders van het bedrijf bij elkaar roepen om te overleggen wat er nu moet gebeuren. Maar tijd voor nieuwe onderhandelingen is er niet meer, aldus Schermer. “We zijn een jaar en tien miljoen gulden verlies verder en er is nog niets gebeurd.”

De Vervoersbond FNV is bang dat Schermer de aandeelhouders en commissarissen nu zal voorstellen terug te vallen op een eerder plan van hem om de havenpool te reorganiseren. Dat plan behelsde een gedwongen ontslag van 200 mensen, een kortere werkweek voor nog eens ruim 300 en een veel flexibeler inzet van de werknemers, ook bij bedrijven buiten de haven.