On-Duits

Als oorzaak voor de vreemdelingenhaat in Duitsland - in het artikel 'Tegen alles wat on-Duits is' (Z 24 jan.) wordt de hoge werkloosheid genoemd. In Frankrijk, Spanje, Rusland en Griekenland, waar de economie vele malen slechter draait, worden geen huizen van buitenlanders in brand gestoken. Waarom dan wel in Duitsland?

“Nee. Sport is sport, dat heeft toch niets met de betrekkingen tussen onze landen te maken. Ik heb het destijds ook helemaal niet zo ervaren, terwijl ik erbij was. De scheidsrechter beslist. Wij wilden de Nederlanders toch niet bedriegen via een penalty, die door een scheidsrechter gegeven wordt? Dat is absurd.”