Kind van de spaarrekening

Een kind met een spaarrekening is letterlijk het kind van de rekening. Vergeleken met de beste gewone spaarrekening brengen de meeste kinderspaarrekeningen minder op. Dit blijkt uit een onderzoek in het februarinummer van het seniorenmaandblad Plus, bedoeld “om de band met de kleinkinderen te verstevigen”.

In opdracht van Plus onderzocht het financiële onderzoeksbureau MoneyView veertien kinderspaarrekeningen van verschillende banken.

Met een opmerkelijke uitkomst: op alle saldi wordt een lagere rente vergoed dan de hoogste rente op een dagelijks opvraagbare rekening voor volwassenen.

Alleen als de bank een bonus uitkeert, kan het eindresultaat hoger zijn, concluderen de onderzoekers. Vijf banken geven over het saldo op de kinderspaarrekening een bonus van bijvoorbeeld 1 procent per spaarjaar.

Ook zijn er vaak lokkertjes in de vorm van een knuffeldier of spaarpot tot een gift aan een goed doel.

Aan de bonussen zijn wel voorwaarden verbonden. De rekening moet bijvoorbeeld worden aangehouden tot de vijftiende verjaardag. Soms mag er zelfs geen geld zijn opgenomen.

Vanwege deze strikte voorwaarden is het volgens MoneyView reëler de kinderspaarrekening te vergelijken met een vastetermijnrekening waarvan het saldo evenmin dagelijks opvraagbaar is.