'Italië hoort vanaf begin bij EMU'

BONN, 31 JAN. Het is in het belang van Europa dat Italië vanaf het begin aan de euro meedoet. De angst die er over Italiaanse deelname bestaat - onder meer bij Nederland - is overdreven. Dat zei Karl Lamers, buitenland-expert van de CDU/CSU-fractie in de Duitse Bondsdag deze week in een gesprek in Bonn met de buitenlandse pers. “Ik ben ervan overtuigd dat deelname van Italië aan de Europese Economische en Monetaire Unie de politieke en economische stabiliteit van Europa garandeert”, aldus Lamers.

“Ik kan me niet voorstellen, dat Italië wel aan de EMU meedoet en Nederland niet,” zegt Lamers met een lichte grijns. Wel heeft hij een moment gevreesd, dat de onrust in Nederland over Italië zou overslaan naar Duitsland. “Maar dat is gelukkig niet gebeurd.”

De CDU/CSU politicus prees de economische en politieke prestaties van Italië. Het land is er niet alleen in geslaagd het overheidstekort sterk terug te brengen (tot naar schatting onder de drie procent). De inflatie is de afgelopen maanden soms zelfs lager dan die van Duitsland geweest (1,7%). De Italiaanse staatsschuld blijft met 123% weliswaar hoog, maar in het Verdrag van Maastricht staat volgens Lamers duidelijk, dat er sprake moet zijn van een neerwaartse tendens bij de schulden. Dat is in Italië het geval, meent hij, terwijl de Duitse staatsschuld juist een stijging te zien geeft.

Met het lidmaatschap van de EMU kunnen de Italianen volgens Lamers worden gedwongen intern orde op zaken te blijven stellen. Hij voegde eraan toe dat dit uiteraard niet alleen voor Italië geldt. “Er wordt te veel nadruk gelegd op de economische structuur van Europa, maar de politieke ordening is zeker zo belangrijk”, meent Lamers. Wat dat betreft hoort Italïe tot de kern van het Europese continent. De herwonnen politieke stabiliteit noemde Lamers een van de grootste prestaties van Italië. “Gezien de geo-politieke ligging van het land, is de betekenis van een politiek stabiel Italië immens”. Lamers noemde deelname aan de EMU een garantie dat het politieke proces in Italië stabiel blijft verlopen. En het is geen geheim dat bondskanselier Helmut Kohl hoopt dat zoveel mogelijk landen aan de EMU deelnemen. In Rome benadrukte hij onlangs dat ieder land zijn huiswerk moet doen, niet alleen Italië.

Lamers onderstreepte ook dat de politieke instituties van Europa moeten worden versterkt. “Europa kan niet economisch een reus worden en politiek een dwerg blijven”. Hij noemde het een vooruitgang dat in het Verdrag van Amsterdam de functie van de EU-voorzitter is versterkt. Deze moet voortaan democratisch worden gekozen door de Europese Raad en de parlementen. Lamers onderstreepte dat met de uitbreiding van de Unie, Europa een 'kern' van voortrekkers nodig blijft hebben.