Geding tegen maker website; Uitgever vecht wetteksten op Internet aan

ROTTERDAM, 31 JAN. Koninklijke Vermande, een dochteronderneming van de Staatsdrukkerij en uitgeverij (Sdu), heeft een kort geding aangespannen tegen een student die de teksten van enige tientallen wetten op het Internet heeft gezet. De uitgever stelt dat inbreuk op zijn rechten wordt gemaakt.

De website waar het om gaat, te vinden op http://www.wetten.nu, ging op 18 december vorig jaar open voor het publiek. Pavle Bojkovski, student rechten, plaatste er een collectie wetteksten onder de naam Legislatio. Al snel werd hij benaderd door Sdu: de teksten zouden afkomstig zijn van de cd-rom Verzameling Nederlandse Wetgeving die door Koninklijke Vermande op de markt wordt gebracht; er zouden auteursrechtelijk beschermde elementen zijn overgenomen. Bojkovski verwijderde daarop elementen waarvan hij vermoedde dat ze niet tot de kale wettekst behoorden.

Wetteksten zelf zijn op grond van artikel 11 van de Auteurswet vrij van auteursrecht: ieder mag ze kopiëren of uitgeven. Bojkovski beroept zich dan ook op dit artikel, aldus zijn advocaat D. Visser. Volgens hem heeft Sdu ondanks herhaald aandringen nog steeds niet laten weten welke auteursrechtelijk beschermde toevoegingen nu nog op de site staan.

Volgens Sdu-woordvoerder S. van Oostrom gaat het echter niet zozeer om bepaalde toevoegingen, maar om de teksten als geheel. In Nederland geeft de overheid zelf geen complete wetteksten uit. In het Staatsblad worden uitsluitend nieuwe wetten en wijzigingen op bestaande wetten gepubliceerd. Uitgevers verwerken die tot teksten van de complete geldende wetten. Die prestatie is volgens Sdu op zich beschermingswaardig.

Dit is een ander soort bescherming dan het 'gewone' auteursrecht, waar sprake is van bescherming van een unieke intellectuele prestatie. Het is te vergelijken met de bescherming die bijvoorbeeld het telefoonboek geniet. Daarbij gaat het om een verzameling teksten of andere gegevens waarvan het samenstellen een zekere hoeveelheid arbeid vergt, waardoor die collectie een economische waarde vertegenwoordigt.

Ook volgens de Europese databankrichtlijn, die nog niet in de Nederlandse wetgeving is verwerkt, geniet zo'n samengestelde verzameling ;in beginsel bescherming. “Die mag niet klakkeloos gekopieerd worden”, aldus Van Oostrom. Uitdrukkelijk stelt hij dat Vermande geen auteursrecht claimt op wetgeving.

Het kort geding dient op 11 maart voor de president van de rechtbank in Den Haag.