Feest Beurs Rotterdam

ROTTERDAM, 31 JAN. Met 'eene voyage in den tijd' viert de Rotterdamse Beurs - sinds een aantal jaren Beurs-World Trade Center - vandaag haar 400-jarig bestaan. De 'borse voor de coopluyden', die de uit Mechelen voor het Spaanse geweld gevluchte haringkoopman Johan van der Veeken oprichtte, was eeuwenlang het centrum voor de internationale handel in de Maasstad.

Het huidige World Trade Center is sinds ruim tien jaar gevestigd in het gebouw aan de Coolsingel met de bekende groenglazen, negentig meter hoge ovale kantoortoren. Er zijn nu nog maar twee klassieke - en kleine - beurzen, de Assurantiebeurs en de Schippersbeurs, die in 2000 wordt opgeheven.

Sinds vijf jaar eert Rotterdam inwoners die een bijzondere bijdrage aan de economische ontwikkeling hebben geleverd met de Van der Veeken-penning, vernoemd naar de Vlaamse immigrant die de de Rotterdamse beurs in 1598 in het leven riep. In datzelfde jaar financierden Van der Veeken en andere uit de zuidelijke Nederlanden naar Rotterdam gevluchte kooplieden twee handelsexpedities die beroemd werden. De eerste was die van 'De Liefde' en vier andere schepen naar de oost, waar 'De Liefde' in 1600 als eerste schip uit Nederland Japan aandeed. De tweede verwierf nog meer faam. Olivier van Noort voltooide als eerste Nederlandse zeevaarder, in drie jaar, de reis om de wereld.

De Rotterdamse Beurs was in de loop van de eeuwen behalve centrum voor de scheepvaart, internationale handel en het daarmee verbonden verzekeringsbedrijf ook 'marktplaats' voor transacties in graan, boter, vlas en tal van andere producten. Het huidige beursgebouw aan de Coolsingel kwam tot stand op initiatief van de legendarische Rotterdamse zakenman mr. K.P. van der Mandele. In 1935 werd de eerste paal geslagen. Bij het bombardement van mei 1940 werd de net voltooide Beurs ernstig beschadigd. Na provisorisch herstel bleef het gebouw in functie. Met zijn talrijke gangen en verborgen hoeken deed de Beurs tijdens de oorlog ook dienst als veilige schuilplaats voor verzetsstrijders en onderduikers.

Na een nieuwe bloeiperiode kort na de oorlog verloor de opgeknapte Beurs in de zestiger en zeventiger jaren steeds meer zijn klassieke betekenis. De instelling werd geïncorporeerd in een internationaal zakencentrum, het World Trade Center, dat in 1987 de ovale toren betrok die het aanzicht van het Rotterdamse centrum veranderde. Alleen de Assurantiebeurs bleef voortbestaan. De Schippersbeurs aan het Rode Zand, waar binnenschippers kunnen inschrijven op een vracht, verdwijnt over twee jaar. Dan komt een einde aan het systeem van evenredige vrachtverdeling met vastgestelde prijzen omdat het in strijd is met het EU-beginsel van vrije concurrentie.

Behalve met een feest in het teken van een terugblik op het lange verleden, vanavond in het WTC, wordt het 400-jarig bestaan van de Rotterdamse Beurs herdacht met een gedenkboek (geschreven door oud-journalist Koos de Gast), en met tentoonstelingen in het Maritiem Museum (over de Japanse zusterstad Kobe) en het Historisch Museum (over de reis van 'De Liefde') in het Schielandshuis.