Duisenberg: ECB zal euroleden goed representeren

DAVOS, 31 JAN. De toekomstige Europese Centrale Bank zal uitstekend in staat zijn om de landen die zijn overgegaan op de euro, in internationale fora met een gemeenschappelijk standpunt te vertegenwoordigen. De centrale bankiers die deel uitmaken van het bestuur van de ECB, vertolken niet langer het standpunt van een nationale centrale bank, maar hebben een verantwoordelijkheid voor het gehele euro-gebied.

Dit zei Wim Duisenberg, de president van het Europese Monetaire Instituut en kandidaat voor het presidentschap van de ECB, gisteren in Davos op een lunchbijeenkomst van het World Economic Forum. Het World Economic Forum is een bundeling van invloedrijke zakenlieden en bankiers uit alle delen van de wereld.

Duisenberg, die eerder deze week bekrachtigde kandidaat te zijn voor de volle acht jaar van het ECB-presidentschap, strijdt om de benoeming met de Franse kandidaat Jean Claude Trichet. Het besluit hierover wordt in mei genomen. De ECB moet vanaf 1 juli werkzaam zijn.

Duisenberg hield een krachtig pleidooi voor de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank, zoals die is vastgelegd in het verdrag van Maastricht. Zo moet de ECB zich volgens hem niet bezig houden met sturing van de wisselkoers van de euro, want die is onder normale omstandigheden de resultante van een groot aantal economische factoren.

Ten aanzien van de politieke onafhankelijkheid zei Duisenberg dat dit niet betekent dat de ECB zich niet moet opsluiten in een “ivoren eurotoren”. Er zijn voldoende mogelijkheden om het beleid af te stemmen met de raad van ministers van financiën en, uiteindelijk, met de Europese bevolking. “Formele en informele vormen van communicatie zijn heel goed in overeenstemming te brengen met de onafhankelijkheid van de ECB.” Dit zal de onderlinge afstemming van monetair en begrotingsbeleid vergemakkelijken. Deze open opstelling, aldus Duisenberg, zal uiteindelijk helpen om te voorkomen dat het monetaire beleid van de ECB de zondebok wordt voor verkeerd nationaal begrotingsbeleid in de deelnemende landen.

Gisteren toonde Duisenberg zich in het tv-programma Nova tegenstander van een eventuele halvering van zijn ECB-ambtstermijn tot vier jaar.

Met Flauberts Education sentimentale behoort Wagners tetralogie tot de weinige kunstwerken die zijn voortgekomen uit de revolutie van 1848, waarvoor het publiek 150 jaar later nog altijd belangstelling toont. Dat beide zulke tegenstrijdige kanten van die revolutie vertegenwoordigen (de romantische droom versus de esthetische ontgoocheling) is daarbij alleen maar rechtvaardig, want revoluties die géén gemengde gevoelens oproepen moeten nog worden uitgevonden.