Correcties & Aanvullingen

Kamerheren

Onder de kop Kamerheren (in de krant van donderdag 29 januari, pagina 28) stond een opsomming van kamerheren vermeld. De kamerheer voor de provincie Zeeland is mr. J.J. van der Weel. Hij is echter geen advocaat en procureur meer, maar sinds 1988 staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State.