Zes miljoen voor natuurbeheer

LEEUWARDEN, 30 JAN. De provincie Friesland krijgt jaarlijks zes miljoen gulden van de minister van Landbouw, Natuur en Visserij voor een nieuwe vorm van agrarisch natuurbeheer. Boeren kunnen hierbij een overeenkomst sluiten met de provincie waarin zij afspreken hun grond zo te beheren dat de oorspronkelijke flora en fauna zich kan herstellen. Zij krijgen hiervoor een vergoeding die varieert van 700 tot 1.500 gulden per hectare per jaar. (ANP)

Mondriaan-expert Carel Blotkamp schat de waarde van één enkel kaartje van Mondriaan op zo'n duizend gulden. Als de inhoud gepubliceerd is, is het nog maar zes à achthonderd gulden waard. Ook Blotkamp denkt dat calculerende brief-eigenaren alleen voor een complete uitgave zullen zwichten. “Het is belangrijk dat de kennis uit die brieven vrijkomt. Mondriaan was geen epistolair talent als Van Gogh, maar zijn brieven vertellen veel over hemzelf en over zijn werk. Ze zijn niet allemaal even interessant, aan Sal Slijper schreef hij oppervlakkiger dan bijvoorbeeld aan de Zwitserse architect Alfred Roth, maar in het geheel krijgt zo'n brievenreeks aan Slijper toch betekenis. Als je de brieven in verschillende deeltjes zou uitgeven, bijvoorbeeld per adressant, dan gaat de onderlinge samenhang en de chronologie verloren en daarom ben ik daar niet voor.” Blotkamp denkt niet dat hij de complete uitgave van de brieven nog zal meemaken: “Ik zie het somber in. Die uitgave is alleen te realiseren als bijvoorbeeld het Amerikaanse Getty Museum er geld in wil steken.”