Wachtgeld voor Burgemeester ouwerkerk.

Burgemeester Ouwerkerk (56) van Groningen zal vermoedelijk tot aan zijn 65ste jaar wachtgeld krijgen, een uitkering die in dit geval ten laste komt van de gemeente Groningen. Het eerste jaar bedraagt het wachtgeld honderd procent van het laatst verdiende salaris, daarna een half jaar 75 procent en de resterende tijd zeventig procent. Het salaris van een burgemeester van Groningen bedraagt minimaal 14.110 gulden en maximaal 16.471 gulden per maand.

De kosten komen voor Groningen bovenop het salaris van de nieuwe burgemeester. Die zal naar verwachting niet voor oktober worden benoemd. Ouwerkerk krijgt na zijn opstappen deze week eervol ontslag, zo kondigde commissaris van de koningin Alders van Groningen gisteren aan. Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) moet hierover een besluit nemen, na consultatie van de commissaris van de koningin. Het ligt volgens een woordvoerder van het ministerie voor de hand dat Ouwerkerk eervol ontslag wordt verleend wegens een 'verstoorde verhouding' met de gemeenteraad. De ontslaggrond staat in artikel 46 lid 2 van het rechtspositiebesluit burgemeesters. Volgens dit artikel is het aan de minister ter beoordeling of de reden voor ontslag gelegen is in een verstoorde verhouding met de raad. Bij het aanvaarden van een andere, vergelijkbaar gesalarieerde baan vervalt het wachtgeld.