Verzoenende verklaringen uit VS jegens Iran

WASHINGTON, 30 JAN. President Clinton heeft gisteren een welwillend gebaar naar Iran gemaakt. Clinton leek direct te reageren op de oproep tot culturele uitwisseling die de Iraanse president Khatami begin deze maand deed in een vraaggesprek met CNN. Ook minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright toonde zich gisteren verzoenend jegens Iran. “We hebben werkelijke meningsverschillen met Iran, maar ze zijn niet onoverkomelijk”, aldus Albright in Parijs. Beider opmerkingen lijken een aanpassing van de strikte isolatiepolitiek jegens Iran in te luiden op een moment waarop de VS werven om steun voor een eventuele aanval op doelen in Irak.

Ter gelegenheid van het einde van de Ramadan, groette Clinton op een video-opname de moslims in de wereld. Hij prees Iran als “een belangrijk land, met een rijk en oud cultureel erfgoed waar Iraniërs terecht trots op zijn”. “De Verenigde Staten betreuren de verveemding tussen onze twee naties”.

Net zoals Khatami drie weken geleden de Verenigde Staten prees maar niet de Amerikaanse regering, zo waren Clintons lovende woorden ook beperkt tot het Iraanse volk. “Ik hoop dat we meer uitwisselingen zullen hebben tussen onze volkeren en dat spoedig de dag komt waarop we weer goede betrekkingen met Iran zullen hebben”.

Het afgelopen jaar is in de Verenigde Staten herhaaldelijk de politiek ter discussie gesteld die erop gericht is om zowel Irak als Iran in te tomen. Deze zogeheten dual containment-politiek zou aan herziening toe zijn, zowel uit geopolitieke als economische overwegingen. De voorbereidingen die de Amerikanen nu treffen voor een mogelijke militaire actie tegen Irak, tonen hoe belangrijk het voor Washington zou kunnen zijn om goede betrekkingen met Teheran te hebben.

Clintons woordvoerder Mike McCurry wees er gisteren evenwel op dat er nog geen formele overeenkomst is over een culturele uitwisseling. De Verenigde Staten verbraken de diplomatieke banden met Iran in 1979, kort na de islamitische revolutie, toen een groep Iraniërs in Teheran een groep Amerikanen in gijzeling nam in de Amerikaanse ambassade. Tot zover onze correspondent. Frankrijk op zijn beurt legde gisteren er de nadruk op dat het van belang was te tonen dat ook de Europese Unie Teheran uit zijn isolement wil halen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Hubert Védrine, sprak enige uren in Genève met zijn Iraanse ambtgenoot Kamal Kharazi. De ontmoeting kwam drie dagen nadat de ministers van de EU hun ambtenaren opdracht hadden gegeven de mogelijkheid van herstel van de 'kritische dialoog' met Iran te bestuderen. Deze werd afgebroken na de uitspraak van een Duitse rechtbank dat het Iraanse leiderschap achter een moordaanslag op Iraanse Koerden in 1992 in Berlijn zat.