Ramsj

Barry S. Strauss: The anatomy of error. Paperback, St. Martin's Press 1990, van ƒ 33,65 voor ƒ 13,50. Scheltema Amsterdam.

Waarom verloren de Perzen de slag bij Marathon? Waarom waren Hannibal en Alexander de Grote zo succesvol? En wat kunnen moderne strategen van de militaire nederlagen uit de Oudheid leren? Daarover schreef Strauss een beknopte studie die in de vakpers juichend werd ontvangen. Nog twee andere oorlogsboeken: Robert Shogan schreef met Hard Bargain een studie over de onderhandelingen aan het eind van WO II tussen Roosevelt en Churchill; in Why the Allies won analyseert Richard Overy waarom de Geallieerden de WO II wonnen. Beide bij de Boekenmarkt in Den Haag, van resp. ƒ 52,80 voor ƒ 24,50 en van ƒ 61,20 voor ƒ 19,90.