Onder druk van Kamer; Melkert zegt behoud van nettoloon toe

DEN HAAG, 30 JAN. Minister Melkert (Sociale Zaken) komt binnen twee weken met voorstellen om uiterlijk in april de mensen te compenseren die deze maand te maken kregen met een verlaging van hun nettoloon.

De bewindsman zegde dit gisteren toe in een debat met de Tweede Kamer. Welke inkomenscategorieën op steun kunnen rekenen, kon Melkert niet zeggen. Evenmin om welk bedrag het zou gaan.

De Kamer had maatregelen geeist, nadat was gebleken dat vele werknemers, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden door een groot aantal wijzigingen in de tarieven voor belastingen en sociale premies er per 1 januari netto op achteruit zijn gegaan. Voor hen gold dat het eindbedrag op het loonstrookje van januari lager uitviel dan dat van december.

De Kamer bepleitte vooral compensatie voor AOW'ers met een aanvullend pensioen van tussen de 15.000 en 30.000 gulden. Ook zouden werknemers met een inkomen rond de grenzen van de belastingschijven slachtoffer zijn van de vele wijzigingen in belastingen en premies. Hetzelfde zou gelden voor WAO'ers en WW'ers met een uitkering boven het minimum en voor mensen met een VUT-uitkering.

Hoewel de nettobedragen van januari lager uitvallen, meent Melkert dat de koopkracht over het hele jaar voor nagenoeg iedereen zal stijgen. Het kabinet had dat op Prinsjesdag beloofd, hoewel Melkert aangaf dat het nooit de garantie van koopkrachtverbetering had gegeven. Wat Melkert betreft “is er een verschil tussen de berekende en beleefde feiten”.

Het gaat bij die 'beleefde feiten' volgens hem “om mensen die tijdelijk in deze maanden niets merken van een inkomensstijging”. “Mensen moeten ook in deze maanden kunnen zien dat de gestegen welvaart van iedereen is”, zei hij. De bewindsman zinspeelde op het verstrekken van een eenmalige uitkering om de beleving in overeenstemming te laten komen met zijn eerdere berekeningen.

Mogelijk is in die koopkracht-berekeningen uitgegaan van een te optimistische aanname ten aanzien van de verhoging van de pensioenen, en van een te lage inschatting van de premies voor ziekenfonds, pensioen en VUT.

De compenserende maatregelen moeten uiterlijk op het loonstrookje van april te zien zijn, aldus Melkert. Volgens verschillende Kamerleden is deze toezegging vooral ingegeven door de Kamerverkiezing van 6 mei. De Kamer refereerde aan een brief van een AOW'er die schreef: “U zult begrijpen dat ik bij de komende verkiezingen niet op paars zal stemmen.”