Mineke Schipper: De zieleneters. Contact, 189 blz. ƒ 32,90

In de nieuwe roman van hoogleraar interculturele literatuurwetenschap, Mineke Schipper, erft een vrouw een landhuis in Frankrijk van een met haar moeder bevriende antropoloog. Zij probeert te achterhalen wat de precieze relatie tussen beiden is geweest. Afrika als continent is daarbij steeds op de achtergrond aanwezig en roept voor elk van de hoofdpersonen gevoelens van heimwee op. Willem Otterspeer over Conrads rivier: 'Het boek heeft me geboeid. Ik moet de uitbreiding van mijn brevier - met het gebed “Heer, verlos ons van romanschrijvende literatuurwetenschappers” - opschorten.' (CS 8-4-94)