Meevaller voor de president; bOntkoppeling twee affaires van Clinton

WASHINGTON, 30 JAN. De advocaten van Paula Jones mogen in hun proces tegen president Clinton geen bewijsmateriaal gebruiken dat te maken heeft met Monica Lewinsky, de voormalige stagiaire in het Witte Huis die heeft beweerd dat zij een verhouding met Clinton heeft gehad. Dat heeft de rechter in het proces van Jones gisteren bepaald.

De advocaat van president Clinton noemde de uitspraak een “enorme” overwinning voor zijn cliënt. De rechter oordeelde dat Lewinsky's betrokkenheid bij de rechtszaak van Jones tegen Clinton, een civiel proces, het strafrechtelijke onderzoek van de onafhankelijke aanklager Kenneth Starr kan hinderen. Starr, die de rechter om zo'n uitspraak had verzocht, onderzoekt uitspraken van Lewinsky dat zij een verhouding had met Clinton en dat hij haar aanspoorde om daarover onder ede te liegen. De president heeft beide aantijgingen met klem tegengesproken.

Voor de advocaten van Paula Jones, die Clinton ervan beschuldigt dat hij in 1991 heeft geprobeerd zich aan haar op te dringen, is de uitspraak een tegenslag. In hun poging om een patroon van losbandig seksueel gedrag bij Clinton aan te tonen waren zij Lewinsky als eerste op het spoor gekomen, wat leidde tot de explosieve uitspraken van Lewinsky. Pas daarna werd het onderzoek van Starr in gang gezet.

Maar volgens Starr “schaduwden” de advocaten van Jones zijn onderzoek, en reden zij hem daarmee in de wielen. De advocaten van Jones eisten bijvoorbeeld al het materiaal op dat Starr bij het Witte Huis opvroeg, en ook wilden ze alle getuigen van Starr ondervragen.

Rechter Susan Webber Wright ging niet in op het verzoek om het proces van Jones te vervroegen. Clintons advocaat had daarom gevraagd.

De onderhandelingen tussen Lewinsky's advocaat en Starr over vrijstelling van strafvervolging voor de voormalige stagiaire, hebben nog niets opgeleverd. Ook dat is goed nieuws voor Clinton. In ruil voor 'immuniteit' zou Lewinsky bereid zijn opening van zaken te geven. Maar volgens Lewinsky's advocaat, William Ginsburg, is Starr bang dat zijn cliënt informatie achterhoudt. Lewinsky zou bereid zijn te bevestigen dat Clinton haar gesuggereerd heeft hun verhouding te ontkennen, maar niet dat hij haar daartoe opdracht heeft gegeven. Als Lewinsky geen immuniteit krijgt zal ze naar verwachting niet getuigen, maar een beroep doen op het verschoningsrecht dat elke Amerikaan heeft om geen getuigenissen te doen die voor jezelf belastend kunnen zijn.

De president blijft zich, ondanks het rumoer van het schandaal, bezighouden met grote politieke kwesties. In een toespraak voor de National Defense University in Washington sprak hij over de rol van Amerika in de wereld.