Meer winst Sony

TOKIO, 30 JAN. Het Japanse elektronicaconcern Sony heeft in het derde kwartaal van zijn boekjaar de winst met 46 procent zien stijgen tot ruim 110 miljard yen (1,8 miljard gulden) en de omzet met 21 procent tot 2013 miljard yen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Volgens een verhoogde raming zou de winst dit boekjaar met ruim de helft stijgen tot 210 miljard yen en de omzet met bijna een vijfde tot 6600 miljard yen. Vice-president Morimoto wees wel op de lage vraag uit het door een financiële crisis getroffen Azië. (AP)