Mammoetresten

DELFT, 30 JAN. Bij ondiepe boringen door TNO in het kustgebied ten westen van de monding van de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland zijn resten gevonden van een wolharige mammoet (de onderkies) en een edelhert (de onderkaak). (ANP)