Junichiro Tanizaki: Kinderjaren. Vert. uit het Engels door Tinke Davids.

De Arbeiderspers, 232 blz. ƒ 39,90 In zijn memoires, blikt de Japanse schrijver Junichiro Tanizaki (1886-1965) terug op het laat-negentiende-eeuwse Japan en met name op Tokio, de stad waar hij opgroeide. 'Tanizaki verdedigt de schoonheid van het oude Japan met de overtuiging van de late bekeerling. Hij is een fijnproever van vervagende pracht, met een scherp oog voor details.' (Ivo Smits, CS 4-3-94)