HORECA

Een praktisch probleem bij de invoering van de euro is de vervanging van oud geld door nieuw. Tussen januari en juli 2002 moeten miljarden munten en biljetten worden vervangen door euro's. Hoe sneller de gulden uit roulatie verdwijnt, hoe overzichtelijker de operatie. Dat beperkt tenslotte de periode waarin met twee valuta's wordt gerekend.

De horeca speelt - als sector met een zogenoemde 'toonbankfunctie' - een belangrijke rol bij deze overgang. Door wisselgeld te geven in euro kan zij ervoor zorgen dat de overgang veel sneller verloopt dan wanneer de euro's alleen door banken worden uitgegeven. Maar de horeca is niet enthousiast over de monetaire veranderingen.

De invoering van de nieuwe munt brengt kosten met zich mee. Hotels, restaurants en cafés zullen kassa's, automaten, menukaarten en brochures moeten aanpassen. Daarnaast moeten de ondernemers investeren in personeelstraining en de herziening van hun administratie. Om de kosten te dekken, vroeg voorzitter S. Geenemans van de Koninklijke Horeca Nederland afgelopen maandag tijdens de opening van de horecabeurs BBB in Maastricht om overheidssteun.

Geenemans vindt dat de overheid een “extreem zware verantwoording” heeft om de ondernemers overeind te houden. Hij acht steun van de nationale en Europese overheden noodzakelijk, omdat de horeca voor het grootste deel een kleinschalige bedrijfstak is “met beperkte rendementen en daardoor veelal weinig reserveringsvermogen”. Volgens de KHN zullen de horeca-ondernemers bovendien niet profiteren van de voordelen van de euro, omdat zij nauwelijks internationale geldtransacties uitvoeren.

In zijn toespraak uitte Geenemans verder felle kritiek op de voorlichtingscampagne van Den Haag. “Lamlendig” en “te technisch” vindt hij de promotie. “De zegeningen van de monetaire heilstaat, die de regeringsleiders voor ogen staat, zijn bepaald nog geen gemeengoed en het lijkt mij daarom verstandig als campagnes daar eens wat meer aandacht aan besteden.” (MS)