Greenspan positief over economie VS

WASHINGTON, 30 JAN. De Aziatische financiële crisis heeft veeleer gunstige dan ongunstige gevolgen voor de Amerikaanse economie. Deze boodschap klonk gisteren door in de verklaring van voorzitter Alan Greenspan van de Federal Reserve voor een Congrescommissie.

Greenspan sprak gisteren van een “uitzonderlijk gezonde” economie. Volgens de voorzitter van de Fed (het Amerikaanse stelsel van centrale banken) zorgt de Aziatische crisis voor een vermindering van het inflatiegevaar. De crisis in Zuidoost-Azië zal op korte termijn de groei iets doen afvlakken, maar de economische expansie op lange termijn wordt niet bedreigd.

Analisten beschouwen de woorden van Greenspan als een indicatie dat de Fed geen renteverhoging voorbereidt. Volgende week vergadert het Federal Open Market Committee van de Fed, die het rentebeleid bepaalt. De Dow Jones reageerde gisteren positief op de woorden van Greenspan en kwam even boven de 8000 punten.

Greenspan liet echter ook een waarschuwing horen. “We moeten waakzaam blijven voor het weer opkomen van destabiliserende factoren - hogere inflatie, vraagtekort en daling van sommige prijzen die het deflatieproces te ver en te snel kan voeren,” aldus de Fed-voorzitter.

Greenspan wees erop dat de crisis in Azië het komende voorjaar zal leiden tot een dalende export van Amerikaanse bedrijven naar het Verre Oosten. Ook zal door de daling van de koersen van de Aziatische munten de concurrentie van producten uit Azië op de Amerikaanse markt toenemen.

Greenspan betoogde verder er niet zo zeker van te zijn dat de Amerikaanse begroting een overschot zal laten zien, zoals officiële ramingen aangeven. Bovendien vindt hij dat als er al sprake is van overschotten, het geld moet worden gebruikt om de staatsschuld te verminderen. Zo kunnen de rentelasten voor de overheid omlaag.

De centralebankpresident voorziet voor na het volgende decennium nogal wat problemen voor de overheidsfinanciën. De generatie van babyboomers gaat dan met pensioen en dat zal een grote druk leggen op de kosten voor de gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Of de voorziene begrotingsoverschotten kunnen aanhouden, acht hij dan ook twijfelachtig.

Greenspan drong er bij de Begrotingscommissie van de Senaat op de extra gelden vrij te maken die nodig zijn voor de noodpakketten van ruim 100 miljard dollar voor de Aziatische landen die onder regie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn samengesteld. Het gaat om een Amerikaanse bijdrage van 19 miljard dollar. Greenspan zei niet te verwachten de 19 miljard dollar uiteindelijk helemaal nodig zullen zijn. Als het IMF het geld toch wel nodig heeft, moet het daar volgens Greenspan ook snel over kunnen beschikken. (AP, Reuters)