Faillissementswet herzien voor euro

DEN HAAG, 30 JAN. De Nederlandse financiële sector zal ernstige nadelen ondervinden als de Faillissementswet niet voor het einde van dit jaar is aangepast. Onderdirecteur van De Nederlandsche Bank H.C.J. van der Wielen uitte deze waarschuwing gisteren tijdens een hoorzitting van de vaste kamercommissie voor financiën over de invoering van de euro .

De Nederlandse faillissementswetgeving sluit niet aan bij die van de meeste Europese landen. Hierdoor kunnen de Nederlandse banken en effectenbeurzen achterop raken bij de ontwikkeling van het internationale geldverkeer. Het zou zelfs de toegang van Nederland tot het Europese betalingssysteem Target kunnen verhinderen, aldus Van der Wielen.

Aan de basis van de bezorgdheid van De Nederlandsche Bank staat de zogenoemde 'nul-uurregeling'. Onder deze bepaling kan een curator betalingen terugdraaien, die een onderneming op de dag van het faillissement gedaan heeft. Als het faillissement om elf uur 's ochtends wordt uitgesproken, staan ook de transacties van de elf voorgaande uren ter discussie.

Hiermee wordt voorkomen dat ondernemers vlak voor hun bankroet nog geld overmaken aan begunstigden. Nederland is met Italië het enige land dat deze regeling hanteert. Andere landen maken er bezwaar tegen omdat het onduidelijkheid over financiële transacties zou scheppen.

Met de start van de Economische en Monetaire Unie op 1 januari 1999 moet ook het internationale betalingssysteem Target in werking treden. Via Target kunnen de centrale banken van de EMU-lidstaten eenvoudig onderlinge betalingen verrichten. Ook de grote banken kunnen er gebruik van maken. Het gaat hierbij om grote sommen geld. Alleen al via De Nederlandsche Bank vinden er dagelijks zo'n tachtig miljard gulden aan grensoverschrijdende kapitaaltransacties plaats.

Vijf jaar geleden besloten de Europese centrale bankiers dat de betalingen die via het Target-systeem lopen onherroepelijk moeten zijn, om systeemrisico's te vermijden. Door de Nederlandse faillissementswetgeving is het betalingssysteem in principe niet meer waterdicht.

Het ministerie van Financiën bereidt een wetswijziging voor. Het wetsvoorstel voldoet op dit moment nog niet aan de eisen van het Monetair Instituut, de voorloper van de Europese Centrale Bank. Van der Wiel maande de politiek gisteren tot spoed. Als de wijziging een jaar te laat wordt geïmplementeerd “zal de hele financiële wereld ons financiële systeem gaan mijden. Deze wet moet er op tijd doorkomen.” Het ministerie van Financiën verwacht dat de aanpassing op tijd kan worden doorgevoerd.