Euro kost ABN fors meer

ROTTERDAM, 30 JAN. De aanpassingen voor de euro kosten ABN Amro tweemaal zoveel als vorig jaar werd begroot. Volgens bronnen binnen de bank rekent ze op een kostenpost van zeker 650 miljoen gulden. Een jaar geleden heeft ABN Amro een eurovoorziening van 340 miljoen gulden getroffen.

De woordvoerder noch het zogeheten Europrojectbureau van de bank, dat de invoering van de Europese eenheidsmunt begeleidt, wil op de hoogte van het bedrag ingaan. Op de presentatie van de jaarcijfers eind februari worden naar verwachting nieuwe voorzieningen bekendgemaakt.

Vorig jaar februari heeft de bank gemeld dat de kosten voor invoering van de euro en het oplossen van het millenniumprobleem samen 500 miljoen zouden bedragen, waarvan 340 miljoen voor de euro.

Een deel van de 'eurokosten' is een gevolg van de voorlichting die de bank verstrekt. ABN Amro vindt dat de overheid tekortschiet in het geven van voorlichting aan het publiek. Binnen één jaar moet de girale euro al een feit zijn. “Het is verbazingwekkend hoe weinig harde voorlichting er over de euro is. Je kan in dit verband absoluut spreken van een vacuüm dat de Nederlandse en Europese overheden creëren”, stelt M. Voskens van het Europrojectbureau.

Onlangs uitte bestuursvoorzitter J. Kalff van ABN Amro zijn grieven over de uitblijvende overheidsvoorlichting. Hij sprak de hoop uit “niet alle lasten op onze schouders te krijgen”.