Dirkje Kuik: Broholm.

De Arbeiderspers, 258 blz. ƒ 36,90 Historische roman van Dirkje Kuik die zich afspeelt in de Napoleontische tijd. Een eerzuchtig en veelbelovend schilder neemt dienst bij de keizerlijke garde om zijn fortuin te vergaren. Met schetsen van de hand van de auteur. Elsbeth Etty over Piranesi & zijn dochter: 'Kuik heeft rondom haar bijzondere persoonlijkheid, haar talent en liefde voor de kunst een heel eigen milieu en sfeer gecreëerd.' (CS 20-1-95)