Dijkstal noemt besluit Ouwerkerk 'constructief'

BIRMINGHAM/GRONINGEN, 30 JAN. Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) noemt de beslissing van de Groningse burgemeester Ouwerkerk om op te stappen “moedig, consequent en constructief”.xx

Dijkstal zei dit gisteren desgevraagd in Birmingham, waar de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie vergaderen over Europees veiligheidsbeleid. Ouwerkerk besloot zijn ontslag aan te bieden, nadat woensdagavond bleek dat hij in de gemeenteraad nog maar kan rekenen op een kleine meerderheid.

Dijkstal beklemtoonde dat Ouwerkerks vertrek geen oplossing is voor de gezagscrisis. “De problemen van justitie en politie zijn structureel van aard. Dan noem ik bijvoorbeeld de leemten in de Politiewet en de financiële problematiek in Groningen.” Over het plan van aanpak dat is opgesteld om herhaling van de Oosterparkrellen van 30 december te voorkomen, zei de minister: “Mijn eerste indruk is dat ze het goed aanpakken”. Dijkstal wil binnenkort wijzingen van de Politiewet voorstellen. Hij wil de functies van korpschef, korpsbeheerder en hoofdofficier van justitie duidelijker omschrijven.

Dijkstal overlegt maandag met commissaris van de koningin Alders van Groningen over een voorlopige opvolging van Ouwerkerk. Alders wil een waarnemer benoemen, omdat begin maart gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Volgens Alders zal de waarnemer een PvdA'er worden, omdat Ouwerkerk ook van deze partij is. Hij verwacht pas per 1 oktober een definitieve opvolger voor Ouwerkerk te kunnen benoemen. Dijkstal zei wel te voelen voor Alders' plan een waarnemer te benoemen. Hij wilde niets zeggen over de politieke kleur van de volgende burgemeester. “Wij hebben een systeem waarin we de vertrouwenscommissie serieus nemen, maar waarbij ook bovenlokale overwegingen een rol spelen.”