De Hakkelaar krijgt 5,5 jaar en miljoen boete

AMSTERDAM, 30 JAN. Het gerechtshof in Amsterdam heeft vanochtend Johan V., bijgenaamd de Hakkelaar, wegens grootschalige hasjhandel en het leiding geven aan een criminele organisatie veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf en een miljoen gulden boete. 'Rechterhand' Koos R. kreeg een straf van 3,5 jaar opgelegd.

De straffen zijn lager dan de eisen van zeven respectievelijk vijf jaar en voor beiden een boete van een miljoen gulden, en ook iets lager dan de straffen die eerder door de rechtbank waren opgelegd. Met het arrest komt een einde aan de feitelijke behandeling van deze geruchtmakende strafzaak, die 1,5 jaar lang heeft geduurd. De advocaten hebben aangekondigd cassatie bij de Hoge Raad in te stellen.

In navolging van de rechtbank meent ook het hof evenwel dat er geen sprake is van schending van het recht. De advocaten hadden uitvoerig betoogd dat het OM niet-ontvankelijk moest worden verklaard omdat er gebruik was gemaakt van het wettelijk niet geregelde middel van kroongetuigen. Het hof oordeelt dat de wet in ieder geval niet verbiedt om, zoals in deze zaak gebeurde, overeenkomsten te sluiten met twee medeverdachten, Karman en Abbas, dat ze in ruil voor een belastende verklaring milder behandeld zullen worden.

Het hof meent dat door de overeenkomsten de verdachten niet kunnen zeggen dat ze geen eerlijk proces hebben gehad. Het OM heeft over de deals volledige opening van zaken gegeven en de verdachten hebben ruimschoots de gelegenheid gehad de betrouwbaarheid van de verklaringen aan te vechten. Het hof vindt de getuigen betrouwbaar en geloofwaardig.

In navolging van het betoog van procureur-generaal A. Korvinus meent ook het hof dat de officieren van justitie F. Teeven en M. Witteveen die het onderzoek hebben geleid, ten onrechte aan Karman hadden toegezegd dat een eventuele straf voor hem nooit zou worden uitgevoerd. Een dergelijke toezegging is in strijd met de wet. De verklaringen van Karman mogen wel als bewijs worden gebruikt.

Opvallend was dat het hof de geëiste straf passend vond maar desondanks zijn oordeel matigde omdat het OM bij de rechtbank te nadrukkelijk contacten onderhield met de media. “De officieren hebben somtijds de publiciteit gezocht op een wijze die de waardigheid van het strafproces in gevaar dreigde te brengen”, aldus president W. van Schendel. In hoger beroep koos het OM voor een ingetogen behandeling. Strafverzachtend is volgens het hof ook het feit dat de verdachten al twee jaar in de strengste gevangenis zitten en dat de strafzaak door afwezigheid van een wettelijke regeling voor het sluiten van deals het karakter had van een proefproces.

The Inspector General (Henry Koster, 1949, VS) Zwerver Danny Kaye wordt aangezien voor inspecteur-generaal en krijgt vervolgens vorstelijke behandeling. Maatwerk van Koster stond model voor André van Duins minder subtiele De Boezemvriend. Morgen, SBS6, 10.25-12.15u., onderbroken door reclame.