CORRECTIE; Saylor

De auteur van het boeken over de detective in de Romeinse tijd, Gordianus, heet Steven Saylor, en niet zoals per abuis werd gemeld in CS 23-1, Taylor. In het Internet-adres hoort de tilde (NÑ) voor de naam saylor te staan, niet op de s. Het juiste adres is htt://www.wenet.net/aylor/