Betonrot in het NAVO-hoofdkwartier

BRUSSEL, 30 JAN. De leden van de machtigste militaire organisatie ter wereld kibbelen over de kosten van hun behuizing. Het door betonrot aangevreten NAVO-hoofdkwartier in Brussel is dringend aan een opknapbeurt toe. Maar de zestien ambassadeurs konden het deze week niet eens worden over renovatie of nieuwbouw.

Het hoofdkwartier in de Brusselse gemeente Haren werd haastig opgetrokken als noodgebouw, nadat Frankrijk in 1966 uit de militaire structuur van het bondgenootschap stapte en de NAVO Parijs moest verlaten. De prefab-gebouwen staan er nog. Regelmatig moet op last van de brandweer worden ingegrepen, omdat ergens gevaar dreigt wegens betonrot. De lidstaten van het militaire bondgenootschap zijn volgens een functionaris altijd zeer zuinig geweest wat de behuizing betrof.

Behalve aftakeling is ook ruimtegebrek een reden voor nieuwbouw. Nu al klagen de ruim 3.000 werknemers over gebrek aan ruimte. Met de toetreding van nieuwe leden en het groeiend aantal samenwerkingsraden wordt in het jaar 2010 een verdubbeling van het personeel voorzien. Ook is extra vergaderruimte nodig en moeten de vorig jaar in het leven geroepen NAVO-Rusland raad en de euro-atlantische partnerschapsraad een secretariaat krijgen.

De ambassadeurs kregen deze week vier opties voorgelegd. Verhuizing naar een voormalig militair ziekenhuis in Neder-over-Heembeek, blijkt te duur. Drie andere voorstellen variëren van volledige tot gedeeltelijke nieuwbouw op het huidige terrein. De kosten worden voor elk geraamd op 0,7 miljard gulden. Te duur, vinden grotere lidstaten, die volgens de geldende verdeelsleutel het meest moeten betalen. Er is nu om bijgestelde plannen gevraagd.

Volledige nieuwbouw maakt de meeste kans, volgens een bron bij de NAVO. Het zou slechts zo'n 10 miljoen duurder uitvallen dan opties A en B en met een levertijd van drie tot vijf jaar het snelst gerealiseerd zijn. Gedeeltelijke nieuwbouw zou bovendien jarenlange geluidshinder met zich meebrengen. Begin maart moeten de herziene plannen worden besproken.

Volgens hardnekkige geruchten wordt als optie E overwogen het NAVO-hoofdkwartier naar Bonn te verhuizen, waar volgend jaar ruimte vrijkomt na de verhuizing van de Duitse regering naar Berlijn. Het gerucht werd extra gevoed door de recente golf carjackings in Brussel, waarvan onder meer de Duitse ambassadeur bij de NAVO en twee Deense diplomaten slachtoffer waren. De kaping van de gepantserde Mercedes van de Duitse ambassadeur mislukte overigens.

Een verhuizing naar Bonn wordt formeel ontkend, ook door de Duitse regering. Bovendien zou België zich verzetten tegen dit besluit, dat unaniem moet worden genomen. Zelfs koning Albert heeft bij een bezoek aan het hoofdkwartier verzekerd dat België “als gastland geen moeite zal sparen om de goede werking van de alliantie in de 21ste eeuw te verzekeren.”