'Alle opties open'; Parijs sluit actie tegen Irak niet uit

PARIJS, 30 JAN. Frankrijk blijft aandringen op een diplomatieke oplossing van de Irak-crisis, maar sluit het gebruik van militaire middelen niet uit. Dat bleek gisteravond na een werkdiner van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, en haar Franse collega Védrine.

De Amerikaanse minister begon haar aan Irak gewijde rondreis langs Europese partners in Parijs. Zij zei na afloop van haar gesprek met Védrine dat zij nog niet toe was aan het stellen van ultimata aan het adres van Bagdad, maar de diplomatieke opties waren uiterst schaars geworden. “Het moment waarop een beslissing moet worden genomen nadert snel.” Albright raadde Saddam Hussein aan goed te luisteren naar wat er in Frankrijk was gezegd. Beide ministers verklaarden in Parijs dat “alle opties open” waren.

Impliciet maakte Frankrijk duidelijk dat het zich niet zou verzetten tegen het gebruik van geweld. Het heeft daar wel overwegende bezwaren tegen en blijft aandringen op het zoeken naar vreedzame manieren om Irak ertoe te bewegen de wapeninspecteurs van de Verenigde Naties hun werk te laten doen. Een Iraaks moratorium daarop acht het “onacceptabel”, het gebruik van militaire middelen ertegen “ongewenst”. Kort voor de ontmoeting Védrine-Albright riep Parijs op tot een 'verklaring van unanieme standvastigheid' in de Veiligheidsraad. Tot zover onze correspondent. Tijdens haar verblijf in Parijs liet Albright zich informeren over de jongste Russische pogingen de Irakezen te bewegen veronderstelde opslagplaatsen van chemische en biologische wapens open te stellen voor VN-inspecteurs. Vandaag zou ze in Madrid een onderhoud hebben met haar Russische ambtgenoot, Jevgeni Primakov. Gisteravond zei Albright dat ze “niet precies weet wat collega Primakov in petto heeft”.

De speciale Russische gezant Viktor Posoevaljoek, die deze week met een persoonlijke brief van president Jeltsin voor de Iraakse leider Saddam Hussein naar Bagdad vloog, lichtte zijn minister vanmorgen in over zijn onderhoud met het Iraakse leiderschap. Een woordvoerder van Primakov bevestigde dat de diplomaat en de minister elkaar hebben ontmoet, maar gaf geen nadere bijzonderheden.

Volgens diplomaten in Madrid gaan Albright en Primakov het gesprek in met sterk uiteenlopende verwachtingen. Albright zou willen horen dat Saddam Hussein bereid is tot concessies van betekenis, terwijl Primakov vooral gespitst zou zijn op signalen dat de Verenigde Staten bereid zijn om de diplomatie nog een kans te geven. “Dat laat niet veel manoeuvreerruimte open”, aldus een Westerse diplomaat.

Waarnemers verwachten dan ook niet dat er op korte termijn een oplossing wordt gevonden voor de jongste Iraakse crisis. (AFP, AP, Reuters)