Website

De machtsstrijd tussen de minister van Justitie en haar procureurs-generaal, de bazen van het openbaar ministerie, is flink uit de hand gelopen de afgelopen dagen. Het is moeilijk een schuldige aan te wijzen. Beide partijen hebben fouten gemaakt. In de rubriek Tegenspraak op de NRC Webpagina's (www.nrc.nl) kunt u meediscussiëren over de vraag of ambtenaren altijd achter hun minister moeten staan. Stuur reacties naar: tegenspraak@nrc.nl