Verzekeraars laken belastingplan

DEN HAAG, 29 JAN. 'Onverantwoord' en een bedreiging voor het pensioensysteem in Nederland. Zo oordeelt het Verbond van Verzekeraars over het belastingplan voor de volgende eeuw van het kabinet. Het kabinet wil de belastingtarieven verlagen en dit onder meer financieren door fiscale aftrekposten te schrappen. Eén van die posten is de aftrek voor aanvullende oudedagsvoorzieningen. Veel Nederlanders verbeteren via lijfrente- of koopsompolissen hun pensioen. Tot 10.000 gulden (voor alleenstaanden tot 6000 gulden) kan per jaar worden afgetrokken.

Vorig jaar zou dat in totaal vier miljard gulden zijn geweest. Als motivatie voor het schrappen van deze aftrekpost zei minister Zalm (Financiën): “Al die producten, levensverzekering of belegging, zijn allemaal fiscaal gedreven.

Ze zijn ervoor om te zorgen dat je, hoewel je rijk bent, toch geen belasting hoeft te betalen. Die producten zijn maatschappelijk niet nuttig.''

In reactie hierop heeft het Nipo voor de verzekeraars onderzoek verricht om te achterhalen waarom mensen lijfrente-verzekeringen en dergelijke afsluiten. Hieruit blijkt bijna 80 procent van de mensen een verzekering af te sluiten omdat hun pensioen (AOW en aanvullend pensioen) minder is dan 70 procent van het laatsverdiende loon. “De aanvulling van een lijfrentepolis is voor deze groep een absolute noodzaak om een fatsoenlijk pensioen op te bouwen”, zei verbondsdirecteur E. Fischer vanmorgen. Volgens hem bewijst het onderzoek dat lijfrente-polissen niet alleen worden afgesloten door mensen met hogere inkomens.

Een kwart van de mensen die van januari 1995 tot en met juni 1997 een polis afsloten geniet een inkomen onder de ziekenfondsgrens (60.000 gulden) en 70 procent onder de 100.000 gulden. Fischer noemt het “tendentieus en ten enenmale onjuist dat lijfrentepolissen uitsluitend door rijken worden afgesloten”.