Uiterlijk in maart; Kamer eist compensatie loondaling

DEN HAAG, 29 JAN. Een meerderheid in de Tweede Kamer eist van minister Melkert (Sociale Zaken) zo snel mogelijk maatregelen om de inkomensachteruitgang van enkele inkomenscategorieën te compenseren.

Het gaat daarbij vooral om AOW'ers met een aanvullend pensioen en om mensen met een WAO-, WW- of VUT-uitkering.

De Kamer debatteerde vandaag met de bewindsman over de loonstrookjes van januari 1998, die tot zorg van velen vaak lagere netto bedragen lieten zien dan de loonstrookjes van december vorig jaar. Deze verlaging wordt deels verklaard door een groot aantal wijzigingen in belastingen en sociale premies die op 1 januari zijn ingegaan.

Volgens oppositiefractie CDA komt het kabinet zijn belofte niet na dat deze wijzigingen 'inkomensneutraal' zouden uitpakken. Het was de bedoeling dat de burger aan het eindbedrag van zijn loonstrookje niets van de veranderingen zou zien. CDA'er Terpstra meent dat Melkert deze toezegging heeft “vermengd” met de belofte dat de koopkracht in 1998 voor iedereen zou stijgen. “Ouderen met een aanvullend pensioen moeten de stijging van hun pensioen gebruiken om de correcties in belastingen en premies te betalen.”

Wat hem betreft staat een daling van het inkomen als gevolg van technische wijzigingen geheel los van een stijging ten gevolge van bijvoorbeeld een loonsverhoging om gelijke tred te houden met prijsstijgingen. Melkert wierp tegen dat dit “nooit helemaal gescheiden kan zijn”. De bewindsman zei verder dat het kabinet nooit de garantie heeft gegeven dat de koopkracht dit jaar voor iedereen zal stijgen.

Ook de woordvoerders van regeringsfracties PvdA, VVD en D66 benadrukten de inkomensachteruitgang van mensen met een aanvullend pensioen van meer dan zo'n 20.000 gulden. De pensioenfondsen verhogen die pensioenen vaak later dit jaar waardoor de bedragen op de loonstrook van januari lager uitvallen. Ook blijken de ziektekostenpremies vaak sterker te stijgen dan geraamd.

Voor gepensioneerden, maar vooral voor WAO'ers, WW'ers en VUT'ers geldt volgens de Kamer dat Melkert de zogenoemde overhevelingstoeslag te sterk heeft verlaagd. Deze compensatietoeslag van werkgevers aan werknemers is verlaagd omdat de WAO-premie niet langer door de werknemer wordt betaald, maar door de werkgever. Mensen met een WAO-, WW- of VUT-uitkering betaalden al geen WAO-premie, maar ontvangen wel een lagere overhevelingstoeslag.

De Kamer houdt Melkert aan zijn eerdere toezegging dat hij compenserende maatregelen zal nemen als blijkt dat bepaalde groepen er toch op achteruit blijken te gaan als gevolg van de wijzigingen in belasting en premies. Wat de Kamer betreft moet die compensatie uiterlijk op het loonstrookje van maart te zien zijn.