Sterk gegroeide loterij wordt NV

DEN HAAG, 29 JAN. De Nationale Postcodeloterij ondergaat een ingrijpende herstructurering. De loterij is uit haar jasje gegroeid en wijzigt daarom haar organisatiestructuur van een stichting in een naamloze vennootschap.

Dit heeft de loterij deze week besloten, zo heeft een woordvoerder bevestigd. “De vennootschapsstructuur maakt beter duidelijk wat de Postcodeloterij eigenlijk doet: namelijk een onderneming runnen”, aldus de woordvoerder van deze loterij-voor-goede-doelen.

Vrijwel alle loterijen voor doelen in Nederland hebben de stichtingsvorm, een organisatie zonder winstoogmerk die geen belasting hoeft te betalen en waarover natuurlijke persoon geen rechten kunnen doen gelden.

De vennootschapsvorm werd tot nog toe zelden of nooit in de wereld van de charitas gebruikt, niet in de laatste plaats omdat de vennootschap wordt geassocieerd met winst maken en belasting betalen. Vennootschappen zijn het eigendom van de aandeelhouders.

De Postcodeloterij vindt de stichtingsvorm niet meer van toepassing op haar organisatie. De loterij wil de komende jaren groeien van de bijna 450 miljoen gulden bruto opbrengst van afgelopen jaar naar meer dan een miljard. “De stichtingsvorm is te beperkt om een miljardenbedrijf te runnen. Er kleven te veel onduidelijkheden aan die we nu telkens op adhoc basis moeten regelen”, aldus de woordvoerder. “Maar het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de vennootschap winst gaat maken.” Hoe de loterij de fiscus buiten de deur denkt te kunnen houden weet de zegsman nog niet.

Het is de bedoeling dat de benificiënten van de Postcodeloterij, organisaties als Vluchtelingenwerk, Natuurmonumenten en Wereldnatuurfonds die gezamenlijk elk jaar een paar honderd miljoen gulden uit de loterij-opbrengst krijgen (267 miljoen in 1997), de aandeelhouders van de nieuwe naamloze vennootschap worden.

De directie van de vennootschap komt in handen van de chari-ondernemers, waaronder Boudewijn Poelman en Frank Leeman, die de loterij acht jaar gelden hebben opgericht en daar sindsdien de leiding over hebben. Dat zijn de mensen achter het Amsterdamse reclame- en marketingbureau Novamedia die de laatste jaren kritiek te verduren hebben omdat ze via Novamedia een deel van de meeropbrengst van de Postcodeloterij ontvangen als 'bonus' voor de goede prestatatie van de loterij.

De verwachting is dat de kritiek op deze bonus (een paar miljoen gulden per jaar) zal verminderen met de overgang van een stichting naar een naamloze vennootschap. “Maar dat heeft geenszins meegespeeld bij ons besluit om de organisatievorm te wijzigen”, aldus de woordvoerder. “Bovendien is er ook in het bedrijfsleven weleens kritiek op de bonussen voor managers.”

    • Geert van Asbeck