Santer tegen politiek ambt EU-commissaris

BRUSSEL, 29 JAN. De voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Santer, heeft zich gisteren uitgesproken tegen het bekleden van nationale politieke ambten door Eurocommissarissen. Volgens Santer is het bekleden van zulke ambten “zelfs op plaatselijk niveau” in strijd met de eis van onafhankelijkheid die aan de Europese Commissie wordt gesteld.

Bovendien, aldus de voorzitter, is de functie van Eurocommissaris “een volledige baan”. Het debat of Eurocommissarissen een nationale politieke functie mogen vervullen, werd aangezwengeld door Yves-Thibault de Silguy, die belast is met monetaire zaken. Silguy verklaarde zich bereid om zich kandidaat te stellen bij regionale verkiezingen in Frankrijk, als hem dat gevraagd zou worden. Inmiddels heeft de Silguy overigens besloten om van zijn kandidatuur af te zien omdat deze “tot veel misverstanden” leidde. (AFP, Reuters)