Protestantse leider houdt dialoog met Sinn Fein af

LONDEN, 29 JAN. David Trimble, leider van de Ulster Unionist Party (UUP), de grootste protestantse partij van Noord-Ierland, blijft elk contact met Sinn Fein weigeren, omdat die partij gelijk staat aan de IRA, en de IRA nog steeds geweld gebruikt. In een vraaggesprek met deze krant beschuldigt Trimble Sinn Fein-leider Gerry Adams van “stompzinnige, kleinzielige woordspelletjes” en van “walgelijk, manipulerend gedrag”.

Trimble weigert in het kader van een politieke regeling voor Noord-Ierland mee te werken aan de instelling van supranationale instituten die heel het Ierse eiland bestrijken. Hij ziet dergelijke machtscentra als een opstapje naar een verenigd Ierland. Maar hij heeft geen onoverkomelijke bezwaren tegen vrijblijvende samenwerking tussen Ierland en Noord-Ierland. Als voorbeeld van wat hem voor ogen staat, noemt hij het cultureel verdrag tussen Vlaanderen en Nederland.

Trimble sprak aan de vooravond van de aankondiging door de Britse regering dat er onafhankelijk onderzoek gaat plaatshebben naar 'Bloody Sunday', morgen 26 jaar geleden. Op 30 januari 1972 werden in het Noord-Ierse Londonderry na een demonstratie veertien burgers door Britse militairen gedood.

Een eerder onderzoek, kort na de slachting, wees uit dat de soldaten het vuur hadden geopend nadat ze waren beschoten door terroristen van de IRA, het verboden Ierse Republikeinse Leger. Maar nieuwe bewijzen trekken die conclusie in twijfel. De nationalistische gemeenschap in Noord-Ierland heeft 'Bloody Sunday' altijd als een schaamteloze gruweldaad van Britse overheersers beschouwd.

Met het nieuwe onderzoek komt de Britse regering tegemoet aan de nadrukkelijke wens van de Ierse regering en Noord-Ierse nationalisten. Zij menen dat een waarheidsgetrouw beeld van wat er op 30 januari 1972 in Londonderry gebeurd is, kan bijdragen aan verzoening en aan versterking van het vredesproces. Maar David Trimble, leider van de Ulster Unionist Party, vindt dat dan ook een onderzoek moet worden gehouden naar 'Bloody Friday', de dag dat in Belfast een groot aantal burgers door bommen van de IRA werd vermoord.

    • Dick Wittenberg