PGGM de grootste pensioenbeheerder na ABP.

Pensioenfonds PGGM (zorg en welzijn), met zo'n 70 miljard gulden de grootste Nederlandse pensioenbeheerder na ABP, sluit zich aan bij de Stichting Corporate Governance, die een actievere opstelling van pensioenfondsen op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven gaat vormgeven.

Het besluit van PGGM, die zich tot nu toe afzijdig hield in de discussie over actievere bemoeienis van pensioenfondsen bij het reilen en zeilen van bedrijven, is een steun in de rug voor de stichting, die moeizaam uit de startblokken komt.

Leidende fondsen in de stichting zijn ABP, de pensioenfondsen van Shell en Philips, SPF/Spoorwegpensioenfonds, en KPN Pensioen. Samen vertegenwoordigen zij meer dan de helft van het door alle pensioenfondsen belegde vermogen (van 700 miljard gulden). Ook het pensioenfonds van Unilever zal volgens insiders in de branche binnenkort toetreden.

Waarop moeten werknemers inzetten? Loonsverhogingen (met het risico dat extra pensioenpremie daarna de loonruimte aantast), meer invloed op bedrijfsbeleid via hun beleggingen of juist een optimaal rendement? Scheiding van functies biedt maar beperkt soelaas.