Koninginnedag (1)

In 1997 ontstond in de media enige discussie over het 'afgezaagde karakter' van de jaarlijkse Koninginnedagviering, naar aanleiding van een passage in het boek Koningin Beatrix: een instituut van de journalist Fred Lammers: 'De koninklijke familie doet alsof zij het allemaal leuk vindt, maar in feite grenst wat het staatshoofd die dag aan onbenulligheden wordt voorgezet aan een belediging.'

Burgemeester A.Ph. Hertog van de Noord-Hollandse gemeente Velsen ontving de koninklijke familie op Koninginnedag 1997. Hertog: “Ik had het hof voorgesteld eens wat anders te doen dan het bekende programma, maar toen vertelde hofdame mevrouw Van Karnebeek mij dat de koningin prijs stelde op een traditioneel programma met spelletjes, waarbij allochtonen en gehandicapten niet vergeten mochten worden. “Ik heb nog geaarzeld of ik enkele tegenvoorstellen moest doen, maar uiteindelijk werd het de traditionele aanpak. We hebben allerlei spelletjes uit de verschillende wijken bijeengebracht: radiografisch bestuurde boten, volksdansen, trampolinespringen. Een school had een orkest samengesteld dat een medley van oud-vaderlandse liederen ten gehore bracht. “Ik kreeg van de hofhouding te horen dat de koningin het dit jaar wat korter wilde houden dan andere jaren. 'Je hebt een uur', zeiden ze. In vorige jaren was het anderhalf uur per gemeente. Ik heb geen idee waarom het wat korter moest. Je hebt diezelfde dag ook de verjaardag van prinses Juliana, daar wilden ze ook nog naartoe. Tijdens het bezoek hield de hofhouding in ieder geval de hand op het horloge: als een onderdeel wat te lang dreigde te duren, werd ik daarop geattendeerd. “Koningin Beatrix was zeer goed geïnformeerd en belangstellend. Met de cadeaus die ze kreeg van de bevolking langs de route was ze zeer precies: die moesten allemaal mee. Ze werden ingeboekt om naar het archief te gaan. Daarvoor hadden wij vier cadeau-aanpakkers benoemd, zogenoemde runners.”