KAMERHEREN

In de meeste provincies en in de drie grote steden fungeert een kamerheer om de koningin en andere leden van het Koninklijk Huis zonodig te assisteren. Het gaat om de volgende personen:

Amsterdam Mr. G.W. baron van der Feltz, kamerheer sinds 1992, voormalig vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Deltalloyd Verzekeringsmaatschappij Groep NV, inmiddels gepensioneerd.

Noord-Holland Ir. E.H. baron van Tuyll van Serooskerken, kamerheer sinds 1993, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Rijnland.

Rotterdam Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, kamerheer sinds 1994, voorzitter van de Hoge Raad van Adel, voormalig gemeentearchivaris van Rotterdam, directeur van het Historisch Museum en het Maritiem Museum in Rotterdam.

Den Haag Dr. C.J. Oort, kamerheer sinds 1994, oud-voorzitter van commissie-Oort voor belastinghervorming, voormalig buitengewoon hoogleraar van de Rijksuniversiteit Limburg. Inmiddels gepensioneerd.

Zuid-Holland De kamerheren van Rotterdam en Den Haag fungeren ook als kamerheren voor Zuid-Holland.

Zeeland Mr. J.J. van der Weel, kamerheer sinds 1988, advocaat en procureur te Middelburg.

Flevoland Geen kamerheer.

Utrecht Prof.dr. D.W. Erkelens, kamerheer sinds 1994, hoofd van de afdeling interne geneeskunde van het Academisch Ziekenhuis Utrecht.

Groningen A. Roobaard, kamerheer sinds 1991, directeur van Wiersum Holding BV te Groningen en directeur van Robertus' Zaadhandel te Winschoten.

Friesland Mr. R.S. Wegener Sleeswijk, kamerheer sinds 1994, vice-president van de rechtbank in Leeuwarden.

Drenthe Vacature.

Overijssel Mr. E. ten Cate, kamerheer sinds 1997, directeur van effectenbank Ten Cate & Cie NV in Amsterdam, bestuurslid van drie stichtingen op het gebied van natuur- en monumentenbeheer.

Gelderland Vacature.

Noord-Brabant Mr. P.C.E. van Wijmen, kamerheer sinds 1989, advocaat te Breda.

Limburg Ir. R.E. Selman, kamerheer sinds 1997, voormalig vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM in Heerlen, inmiddels gepensioneerd.