Kabinet worstelt met vlieglawaai

Schiphol wil meer vluchten ontvangen, maar dat kan niet binnen de wettelijke geluidsgrenzen. Het kabinet moet nu beslissen: gedogen of niet.

DEN HAAG, 29 JAN. Het kabinet staat onder hevige tijdsdruk over de vraag of, en zo ja onder welke voorwaarden, Schiphol dit jaar verder mag groeien. Officieel moet het kabinet uiterlijk maandag beslissen of het een voorstel van de luchthaven goedkeurt om dit jaar hoe dan ook 40.000 extra starts en landingen te ontvangen. Het kabinet, dat de kwestie naar verwachting morgen bespreekt, moet hierbij allerlei klippen omzeilen. De ministers Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) en De Boer (VROM) voeren sinds gisteren overleg met elkaar om hun standpunten op elkaar af te stemmen.

Schiphol dringt krachtig aan op snelle besluiten. De luchtvaartmaatschappijen wensen zekerheid omdat ze hun dienstregelingen altijd ruim vantevoren moeten vaststellen. Daartoe is het van het grootste belang te weten of Schiphol in 1998 slechts de 360.000 vluchten van nu mag verwerken of toch 400.000, zoals het zelf heeft voorgesteld. In het eerste geval zullen met name de Nederlandse maatschappijen deze zomer gedwongen zijn veel minder vluchten uit te voeren dan ze zouden willen.

Schiphol kreeg gisteren een steuntje in de rug van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, die het kabinet aanspoorden het voorstel van Schiphol goed te keuren, ook al zouden daardoor de wettelijk vastgestelde geluidsnormen worden overschreden.

De Commissie-In 't Veld, die deze week een rapport presenteerde over de geluidshinder op Schiphol, adviseerde het kabinet echter juist zulke overschrijdingen dit jaar niet te gedogen. Ook de Commissie Geluidhinder Schiphol deelt die mening. Beide commissies vinden wel dat de regering zo snel mogelijk een nieuw systeem moet introduceren om de geluidshinder te meten. In het huidige zitten een aantal absurditeiten, waarbij de normen juist worden overschreden in gebieden waar toch niemand daarvan last ondervindt.

Volgens de Commissie-In 't Veld zouden aanpasssingen in dit systeem binnen zes maanden kunnen worden ingevoerd, waardoor Schiphol dit jaar per saldo toch nog 400.000 starts en landingen zou kunnen verwerken. De commissie oppert zelfs dat de luchtvaartmaatschappijen op eigen risico vast een voorschot op deze wijziging kunnen nemen. Maar Schiphol is daarover niet geestdriftig. “De verantwoordelijkheid ligt dan geheel bij de maatschappijen, en als die aanpassing niet op tijd wordt goedgekeurd, zit je aan het eind van het jaar met een groot probleem”, aldus een woordvoerder.

De voorzitter van de Commissie Geluidhinder Schiphol, de Noord-Hollandse gedeputeerde F. de Zeeuw, dringt er intussen krachtig op aan bij het kabinet om zich bij de besluitvorming niet te beperken tot dit jaar alleen.

“Anders heb je volgend jaar weer feest in de tent”, aldus De Zeeuw. “Zonder een goed kader voor Schiphol tot 2003, waarbij je economische groei en milieubelangen zorgvuldig tegen elkaar afweegt, blijf je telkens weer brandjes blussen. Daar is nu grote haast mee.”

Volgens De Zeeuw is een dergelijk kader zelfs op dit moment belangrijker dan de discussie over een herconfiguratie, waarbij door een andere indeling van de start- en landingsbanen op Schiphol meer ruimte voor groei zou ontstaan, terwijl de geluidsoverlast voor de omwonenden tegelijkertijd juist minder zou worden. Op dat laatste had juist de Commissie-In 't Veld aangedrongen.

De Zeeuw zei gisteren verder dat hij er allerminst zeker van is dat een andere bepaling van de geluidsoverlast zal leiden tot veel ruimere marges voor groei zonder het milieu te belasten. “Eerst zien, dan geloven”, aldus De Zeeuw.