Justitie (2)

En verbod op het aanvaarden van nevenfuncties door leden van het OM zou een verkeerd gevolg zijn van betreurenswaardige incidenten. Maar gezagsdragers met al dan niet gehonoreerde bijbanen dienen voortdurend alert te zijn op de mogelijkheid van belangenverstrengeling. In mijn jeugd leerde ik de vermaning van het 'onthouden in het twijfelachtige'. Aan dat wijze adagium heb ik steeds getoetst, bijvoorbeeld wanneer ik als rechter mij afvroeg of ik in een bepaalde zaak mij zou moeten verschonen. Eigenlijk is het stellen van die vraag haar beantwoorden.

Blijkens het rapport-Dolman heeft PG Steenhuis vorig jaar de heer Docters van Leeuwen over mogelijke belangenverstrengeling geraadpleegd. Aan die consultatie heeft stellig een zekere twijfel ten grondslag gelegen. Die twijfel hadden beiden zich moeten herinneren. Daarmede was het punt mijns inziens beslecht. Het 'onthouden' had hier drieërlei vorm kunnen aannemen. 1. Geen contacten met de onderzoekers al zou dat een manco in het onderzoek hebben betekend; 2. voor het contact met onderzoekers het neerleggen van de adviesfunctie; en ten derde de meest vergaande maar ook de meest zuivere oplossing: aan het ministerie adviseren de onderzoekopdracht terug te nemen. Met die laatste vorm zou achteraf gezien ook Bakkenist het meest zijn gediend.