Justitie (1)

Een aspect dat tot nu toe in de PG-crisis en de minister van Justitie niet is belicht is de weeffout die bij de kabinetsformatie is gemaakt. Was het voor de hand liggend dat PG Sorgdrager in haar rol van onafhankelijke leidsvrouw en onderdeel van de top van het openbaar ministerie minister van Justitie werd?

Vraagt de onafhankelijkheid en de daarmede verbonden kritische geest niet dat een dergelijke rolwisseling moreel zeer te ontraden is? Mevrouw Sorgdrager was destijds de jongst aangetreden PG en daarmede binnen de mores van dergelijke colleges een 'groentje'. Dat heeft niets te maken met haar vrouw zijn of de stokpaardjes die zij als PG binnen het OM heeft willen berijden. Het zou iets te maken kunnen hebben met het functioneren van het college van PG's en de minister. Het gedrag van de PG's is daarmede niet goed te praten maar wel mag vastgesteld worden dat van begin af aan de gezagsverhouding onnatuurlijk is geweest.

    • Mr M. van den Oever